Skip navigation

Nota wydawinicza

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Faks: +49 8333 301-310
E-mail: info(at)ehrmann.de
Internet: www.ehrmann.de

Cłonkowie zarządu uprawnieni do reprezentownia:
Christian Ehrmann, Markus Fehr, Johannes Schmid, Jürgen Taubert
Siedziba spółki akcyjnej: Oberschönegg, Niemcy
Sąd rejestrowy: Amtsgericht (Sąd Rejonowy) Memmingen
Numer rejestru: HRB 18947
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z paragrafem 27a
Ustawy o podatku obrotowym: DE 811249984

Realizacja:
Plan.net Technology GmbH
Brienner Str. 45a-d
80333 München
Telefon: +49 89 89 2050 30
www.plan-net.com

 

ZAGADNIENIA PRAWNE

Ochrona danych

Dalsze informacje na podstawie www.ehrmann.pl/dataprotection/

Zawartość oferty online
Informacje na niniejszej stronie internetowej mają charakter ogólny i niezobowiązujący. Nie udziela się rękojmi za aktualność, poprawność, zupełność lub jakość udostępnionych informacji. Z zasady wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnianych informacji, o ile nie zaszło naruszenie życia, ciała lub zdrowia, czy też ze strony Ehrmann SE nie miało miejsce umyślne lub rażąco lekkomyślne naruszenie obowiązków.
Wszystkie oferty są niewiążące i orientacyjne. Ehrmann SE zastrzega sobie eksplicytnie dokonywanie zmian, uzupełnień, usuwanie części stron lub całej oferty bez odrębnej zapowiedzi, lub tymczasowe albo ostatecznie zaprzestanie publikacji.

Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa Ehrmann zawiera linki do innych stron internetowych. Ehrmann SE oświadcza, że nie ma wpływu na kształt i treść tych stron oraz nie przejmuje tych treści. Linki są „żywymi“ (dynamicznymi) odnośnikami. Jeżeli firma Ehrmann SE stwierdzi, że konkretna oferta, do której udostępniła link, wywoła odpowiedzialność cywilno- lub karnoprawną, usunie ona odnośnik do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i współmiernie.

Prawo autorskie
Dozwolone jest pobieranie lub drukowanie poszczególnych tekstów, grafik i fotografii do prywatnego użytku. Natomiast zabronione jest całkowite lub częściowe reprodukowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie (elektronicznie lub w inny sposób), modyfikowanie lub używanie niniejszej strony internetowej bądź chronionych prawem autorskim tekstów, grafik lub fotografii dla celów publicznych lub komercjalnych bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia.

Pobieranie danych, plików i programów
Administrator strony internetowej nie odpowiada za szkody wynikłe z użytkowania udostępnionego oprogramowania, danych, plików lub programów, w szczególności za szkody pochodzące z wadliwej funkcjonalności lub zanieczyszczenia wirusami z danych i programów będących do pobrania na tej stronie internetowej. Nie dotyczy to przypadków naruszenia życia, ciała lub zdrowia, albo gdy ze strony spółki Ehrmann SE bądź jej pomocników zajdzie umyślność albo rażąca lekkomyślność. Niestety nie można zapewnić w 100% poufności i bezpieczeństwa przy transmisji za pośrednictwem Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody, których nie można nam przypisać, a które użytkownik może doznać jak następstwo przerwania, manipulacji lub nadużycia informacji przesyłanych przez Internet.