Skip navigation

Ochrona danych

Ehrmann na temat ochrony danych
Bardzo ważne jest dla nas, aby chronić osobowe dane użytkowników, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Dlatego też działając w sieci ściśle przestrzegamy ustaw o ochronie danych i bezpieczeństwie danych. Oto informacje, które w razie potrzeby są zapisywane oraz sposób ich traktowania:

Podstawą prawną
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) chroni dane osób fizycznych. Dane osobowe to w rozumieniu prawa pojedyncze informacje lub zbiór informacji, które można przyporządkować danej osobie (np. nazwisko i numer telefonu lub adres e-mail).

Dane dostępu bez odniesienia do osoby
W celu poprawy oferty naszej strony internetowej, pobieramy i zapisujemy pewne dane dostępu bez odniesienia do osoby. Jeżeli użytkownik zażąda pliku z naszej strony internetowej, zostają standardowo pobrane i zapisane dane dostępu.

Ów zestaw danych składa się między innymi z:

 • strony, z której zażądano naszą stronę lub dany plik,
 • nazwy pliku i czasu przebywania,
 • daty i godziny zażądania,
 • przesłanej ilości danych,
 • statusu dostępu (tzn. czy plik został przesłany, czy ewentualnie nie został znaleziony itd.),
 • ilość odwiedzin,
 • Adres IP,
 • opisu typu i wersji zastosowanej przeglądarki internetowej,
 • zainstalowanego systemu operacyjnego i ustawionej rozdzielczości.

Dane te są przetwarzane dla celów wewnętrznej statystyki oraz technicznej administracji strony internetowej; nie są one przekazywane osobom trzecim, nawet w formie wyciągu. Te anonimowe dane zapisywane są oddzielnie od danych osobowych i nie są przez nas w żadnym przypadku łączone z danymi osobowymi, dzięki czemu nie są możliwe wnioski dotyczące konkretnej osoby.

Dane osobowe
Dane osobowe pobierane są przez nas tylko wtedy, gdy użytkownicy podają je nam dobrowolnie. W trakcie rejestracji, zapytania, ankiety itp. pobierane są przede wszystkim następujące dane osobowe: płeć, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.

Podczas zgłoszenia prenumeraty naszego newslettera pobierane są następujące dane osobowe: nazwisko i adres mailowy użytkownika.

Dane osobowe podane przez użytkownika (płeć, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu) zapisywane są zgodnie z prawem i zgodnie z ustawowymi przepisami. Dane użytkowników są oczywiście traktowane poufnie, nie są sprzedawane osobom trzecim, ani w inny sposób udostępniane na rynku.

Korzystanie z danych osobowych
Bez dodatkowej zgody użytkownika jego dane osobowe są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na jego pytania, realizację zamówień itp. Dla dostarczenia towarów konieczne jest przekazanie danych adresowych użytkownika doręczycielom paczek. Są oni zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i korzystania z nich wyłącznie w celu dostawy. Dane płatnicze są przekazywane odpowiedniemu bankowi w celu przeprowadzenia płatności. Nie zachodzi przekazywanie danych osobowych klientów osobom trzecim, wykraczające poza sytuacje opisane powyżej. Jesteśmy jednak uprawnieni do udzielenia odpowiednim władzom informacji o danych użytkownika w jednostkowym przypadku, jeżeli władze te zażądają tych danych w celu wypełnienia swych ustawowych uprawnień (np. ściganie karne).

Bez zgody użytkownika nie wykorzystujemy pobranych od niego danych w celach reklamowych, przeprowadzania sondaży rynku, czy badania opinii.
Zamawiając nasz newsletter użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas jego nazwiska i adresu mailowego dla naszych własnych celów reklamowych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na zapisanie swego nazwiska i adresu mailowego w celu wysyłki newslettera ze skutkiem w przyszłości, wysyłając e-mail pod adresem: info@ehrmann.de, lub odwołując prenumeratę newslettera.

Dzieci
Należy zwrócić uwagę, aby dzieci w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Należy zwrócić uwagę na to, by dzieci nie wysyłały do nas danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Zalecamy wszystkim rodzicom i opiekunom, aby informowali dzieci o bezpiecznym i odpowiedzialnym obchodzeniu się z danymi osobowymi w Internecie. Danych osobowych dzieci, które zostały nam przesłane bez zgody osób uprawnionych do wychowania, z pewnością nie będziemy świadomie zapisywać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub przekazywać bez uprawnień osobom trzecim.

Ciasteczka
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies). Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi przez przeglądarkę internetową w komputerze użytkownika. Jeżeli odpowiednia strona zostanie ponownie otwarta, to ciasteczka umożliwiają rozpoznanie komputera. Efektem tego jest np. ukazanie się raz wprowadzonych danych przy ponownym wypełnianiu formularza zamówienia. Najczęściej stosujmy ciasteczka, które są automatycznie usuwane z twardego dysku po zamknięciu przeglądarki (tzw. session-cookies). Inne ciasteczka pozostają w komputerze i powodują, że przy następnym pobycie na naszej stronie przez użytkownika rozpoznajemy jego komputer (tzw. ciasteczka trwałe).

Użytkownik korzystający z naszej strony internetowej zgadza się na wykorzystywanie i zapisywanie ciasteczek w swoim urządzeniu. Można jednak przeglądać naszą stronę internetową także bez ciasteczek. W każdej chwili można w ustawieniach przeglądarki zmienić zapisywanie ciasteczek, wybierając funkcję „nie akceptuję ciasteczek“. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nasza strona ewentualnie nie będzie dostępna w pełnym zakresie.

Google Analytics
Niniejsza strona internetowa uzywa Google Analytics, narzedzia do analizy statystyk serwisu WWW udostepnianego przez firme Google Inc. („Google“). Google Analytics uzywa tzw. „ciasteczek“ (cookies), malych plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze i umozliwiajacych analize korzystania ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies dotycza uzywania tej strony internetowej (lacznie z Twoim adresem IP), sa przesylane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

Google bedzie uzywal tych informacji do analizowania sposobu uzywania strony internetowej, sporzadzania raportów dla operatorów strony o Twoim uzytkowaniu strony oraz do realizacji dalszych swiadczen powiazanych z uzytkowaniem strony i Internetu. Google bedzie przekazywac te informacje ewentualnie takze osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie beda przetwarzac te dane na zlecenie Google.

Użytkownik może uniemożliwić zapis ciasteczek, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; jednak wtedy nie będzie miał możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie internetowej. Ponadto może on zapobiec rejestrowaniu w Google danych wygenerowanych przez ciasteczko, które odnoszą się do korzystania przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google,
pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym adresem:
tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Google w zadnym przypadku nie bedzie wiazac Twojego adresu IP z innymi danymi firmy Google. Za pomoca odpowiednich ustawien w Twojej przegladarce mozesz zablokowac instalacje plików cookies; wskazujemy jednak na to, ze w tym wypadku wykorzystanie pelnego zakresu funkcji tej strony internetowej ewentualnie nie bedzie mozliwe.

Korzystajac z tej strony internetowej oswiadczasz zgode na przetwarzanie gromadzonych danych dotyczacych Twojej osoby przez Google w sposób opisany powyzej oraz w powyzej opisanym celu.

Bezpieczeństwo
Ehrmann dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Starannie chronimy te dane przed utratą, fałszowaniem, manipulacją, zniszczeniem i dostępem lub ujawnieniem bez uprawnienia.

Prawa
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw ochrony danych osobowych.

Na żądanie użytkownika udzielimy mu w każdej chwili pełną i bezpłatną informację o zasobie danych o nim lub jego przedsiębiorstwie, skorygujemy, zablokujemy lub usuniemy jego dane oraz chętnie odpowiemy na jego pytania dotyczące zbierania, zapisywania i wykorzystania jego danych.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące pobierania, przechowywania i wykorzystania Waszych danych. Prosimy zwracać się do:

EHRMANN AG
Pełnomocnik ds. ochrony danych pan Peter Weigel
Hauptstraße 19
87770 Oberschönegg
Telefon: +49 8333 301-0
Faks: +49 8333 301-310
E-mail: dataprotection@ehrmann.com

Stan: may 2018